Prava i obveze kupaca

Izvadak iz Uvjeta poslovanja

Prava

Kupac ima pravo odustati od narudžbe. Više u poglavlju Otkazivanje narudžbe (Kupac ima pravo na raskid ugovora sukladno čl. 72 Zakona o zaštiti potrošača i roku za raskid.)

Kupac ima pravno na povrat i zamjenu proizvoda. Više u poglavlju Dostava i povrat.

Više pročitajte u Uvjetima poslovanja

POZOR. Naudžbu (dalje “ugovor”) u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, odnosno djelomično poslovno sposobne osobe mogu sklopiti ugovor samo uz suglasnost njihova zakonskog zastupnika.

Obveze

Prilikom zaključenja narudžbe, smatra se da je kupac upoznat s našim uvjetima poslovanja, da ih je pročitao te da ih prihvaća.

Kupac se obvezuje preuzeti narudžbu. U slučaju nepreuzimanja narudžbe, kupac će snositi trokove povrata i ponovnog slanja.